Privacy Verklaring van Dierenboekenbestellen.nl

Dit is de privacyverklaring van Schwering Communicatie (hierna te noemen wij). Ons Kamer van Koophandelnummer en/of adresgegevens kunnen desgewenst via het contactformulier op deze website worden opgevraagd. In dit document lees je hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij hier uiterst respectvol en zorgvuldig mee om en delen wij jouw gegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor onze diensten en vanzelfsprekend ook wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

  • Wanneer je contact opneemt en/of gebruikt maakt van onze diensten;
  • Wanneer je gegevens invult of achterlaat via mail, telefoon of website;
  • Wanneer je de website bezoekt.

Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig met je gegevens om en verkopen wij je gegevens (uiteraard) niet aan derden. Om ook jouw (persoons)gegevens zo goed mogelijk te beschermen, beveiligen we onze website met een SSL-certificaat.

Uiteraard heb je het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen, indien je daar gebruik van wenst te maken kun je een mailtje sturen naar info@schweringcommunicatie.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou komt, dient het verzoek vergezeld te gaan van een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy je ID-nummer, BSN nummer en je pasfoto onleesbaar.

Indien je vragen of klachten hebt over de gegevensverwerking, neem dan even contact op, dan kijken we hoe we het samen kunnen oplossen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen – bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving – wijzigen, waardoor ook de privacyverklaring van Schwering Communicatie/Dierenboekenbestellen.nl kan worden aangepast. De meest actuele vind je altijd op deze website.